Bộ Y tế: Hướng tới mục tiêu không còn tình trạng thiếu máu và đảm bảo an toàn trong truyền máu

Bộ Y tế: Hướng tới mục tiêu không còn tình trạng thiếu máu và đảm bảo an toàn trong truyền máu

Sáng ngày 09/01/2013 cuộc họp của ban soạn thảo, tổ biên tập dự án Luật về máu và tế bào gốc đã được diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế – Phó trưởng BST Dự án Luật về...