Chúng tôi tự tin là nhà cung cấp Dịch vụ phát triển thị trường có năng lực, có kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam. Chúng tôi sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống phân phối rộng khắp và một danh sách đối tác có thể minh chứng cho uy tín của Thiết bị y tế Đông Á.

Ngoài ra, chúng tôi có mối quan hệ mật thiết với Bộ Y tế, các hội chuyên môn, hơn 600 bệnh viện cũng như các đối tác truyền thông và định chế tài chính lớn. Cùng với đó, mối quan hệ chặt chẽ với người tiêu dùng giúp chúng tôi bảo đảm được hiệu quả cung cấp dịch vụ cho từng khách hàng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *